Prässebo förr - Isbolaget

Två av issågarna som användes finns numer på Klintens Loge.