Prässebo förr

Rallare

"Lapp-Augusts" stuga

"Sommarro" Vandrarhem och bygdegård i Prässebo

Sommarro byggdes 1911. 1919 blev det pensionat och sedan konvalescenthem för TBC sjuka. 1937 såldes det till Socialdemokratiska Kvinnoförbundet i Trollhättan som vilohem för trötta husmödrar.