Tågstationsklockan

Min pappa Olle bytte till sig Prässebo stationsklocka, som förr satt på tågstationshuset, av stins Evert Karlsson på 70-talet mot en fårbagge ("Hugo") som Olle fått av en kund som inte ville ha baggen.

My Dad Olle got the Prässebo train station watch, which previously sat at the train station house, by station master Evert Karlsson in the 70s in exchange of a ram ("Hugo") which Olle received from a customer.

 

Det är hovurmakare Gustav Wilhelm Linderoth som tillverkat klockan.
Han föddes 1816 och dog 1871 och gjorde bl.a. en klocka på beställning av Kung Oscar I. År 1860 fick Wilhelm en beställning av statens järnvägar att göra staionsur (troligen under denna tid som Prässebo stationsur gjordes)

Wilhelm gjorde också ett tornur till Odenskolan som revs för nuvarande Odenhuset och som sedan fanns på Sylteskolan och efter det på Trollhättans museum. En annan av hans klockor finns på "Minnet" i Sjuntorp.
Den revonverades 1996 efter att ha stått still i 30 år. Prässebouret sitter nu på en lagårdsbyggnad på Klintens gård och fungerar fortfarande. När man dragit upp den går den i en vecka.
 
(Sammanställt ur citat av Urmakare Agne Smith)

It is the watchmaker Gustav Wilhelm Linderoth who made the watch.
He was born in 1816 and died in 1871 and did among other things. a clock for King Oscar 1st. In 1860, Wilhelm received an order from the state's railways to make a staion watch (probably during this time that Prässebo station watch was made). The watch is now sitting on a courtyard building on Klintens farm and still works. 

 
(Compiled from quotes by watchmaker Agne Smith)