Klinten förr

Symöte på Klinten 1927

Familjen Randén 1971

Gunnar Eldh

Gunnar Eldh

Klinten 1969